Your (hard) rock

Един мъж трябва да е теоята скала. Трябва да те кара да се чувстваш на топло и сигурно място. Трябва да знаеш, че каквото и да се случва, той ще е там. Безусловно. В момента, в който усетиш, че светът ти се клати, подът под краката ти потъва, той да е там с протегната ръка и да те спаси – от теб, от себе си, от света. А ако не е там? Сигурно има много определения за незначими хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published.