Trust

Доверието е именно това – да не притискаш хората да ти дават доказателства, че трябва да им имаш доверие.

Leave a Reply

Your email address will not be published.