Mustache

Нямам нищо против гръмогласни и невъзпитани жени, но когато имат и мустаци, това вече е неприемливо.

Leave a Reply

Your email address will not be published.