Feminism

Не съм феминистка. Ако искам да те ударя с голям тежък тиган, ще накарам някой мъж да го извади от шкафа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.