Floral

Ризите на цветя са като вратите, на които пише “Само за персонал” – не се влиза в тях.

Ако се появиш в риза на цветя, това не значи, че носиш букет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.