The Little Things

Не винаги целя да всея смут и паника, където вляза. Понякога уплах и минерална вода от стъклена бутилка са приемливи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.