Chess boards

– Ако царицата допусне царят да бъде матиран от пешка, кой е виновен? Пешката ли е амбициозна или царят недостоен за царицата?

– Значи тази шахматна дъска не е за тази царица. На нас, цариците, пешките са ни роби. Не взимат царя ни, не го матират. Само слугуват.